วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เลื่อนกำหนดจัดงานแรลลี่ ปิดเทอม เติมพลัง

เรียนคุณครูทุกท่าน

เนื่องจากสถานการณ์การเมือง ไม่ค่อยเป็นที่น่าไว้วางใจ จก.กช.(ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน) ขอให้เลื่อนกำหนดการแรลลี่ ปิดเทอม เติมพลัง ที่จะจัดในวันที่ 27-28 ต.ค.2552 ไปก่อน ส่วนจะเป็นวันไหน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การประชุมก่อนปิดภาคเรียน 9 ต.ค.2552

การชี้แจงและสั่งการจากผู้อำนวยการ พ.อ.สุชาต จันทรวงศ์ (9 ต.ค.2552)
ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมบูรณวิทยา

เรื่องสำคัญจากที่ประชุมค่ายบุรฉัตร โดยมี ผบ.พล.ช. ในฐานะ ผบ.ค่ายพัก เป็นประธาน เมื่อ 6 ต.ค.2552
1. ให้เข้มงวดเรื่องการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ภายในค่ายบุรฉัตร (ต่อไปจะมีการล่อซื้อ)
2. ช่วยกันดูแลกวดขันบุตรหลานในช่วงปิดภาคเรียน ของหาย ยาเสพติด ตั้งแก๊งค์
3. การอนุรักษ์ค้างคาว ค้างคาวเป็นสัตว์อนุรักษ์ตามกฎหมายและเป็นสัตว์สัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว อย่ารบกวนวิถีชีวิตของค้างคาว ถ้ำระฆังและเขาพระนอนเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่อง ค้างคาวสัตว์อนุรักษ์ให้กำลังพลและครอบครัวภายในค่ายบุรฉัตร และบุคคลทั่วไปทราบด้วย
4. วันที่ 12 ต.ค.52 เวลา 09.30 น. จะมีการประชุมเคเบิลทีวีของค่ายฯ มอบหมายให้ครูวิชัยฯ เป็นผู้แทน จัดเตรียมข้อมูลสมาชิกตามที่ พล.ช. ต้องการ
5. การปรับปรุงระบบประปา
6. กรมการทหารช่าง ทอดกฐิน วัดดอนตะโก วันที่ 9 ต.ค.2552 เวลา 10.00 น.
7. เจ้ากรมการทหารช่าง ทอดกฐินวัดประดิษฐาราม กทม. วันที่ 18 ต.ค. 52 เวลา 10.00 น.
8. กองทัพบก ทอดกฐินพระราชทาน วัดสามพระยาวรวิหาร วันที่ 22 ต.ค.52 เวลา 14.00 น.
9. 27 ตุลาคม 2552 นายทหารนายสิบฟังธรรมประจำเดือน ณ สโมสรนายทหารค่ายบุรฉัตร
10. 27 ตุลาคม 2552 พลทหาร ฟังธรรมประจำเดือน ณ สโมสรนายทหารประทวน
11. ให้ทุกหน่วยช่วยกันประหยัดค่ากระแสไฟฟ้า อย่าให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล สรุป “ทุกหน่วยต้องลด”
12. หากเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆ ในค่ายบุรฉัตร ให้รีบแจ้ง ผบ.พล.ช.ทันที
13. เรื่องเขตสุขาภิบาลของหน่วยให้ดูแลรักษาให้ดี เนื่องจากจะมีแขกต่างๆ เข้ามามาก ในช่วงปลายปีเพราะมีเทศกาลหลายเทศกาล
14. ให้ทุกหน่วยจัดกิจกรรม เทิดทูน ปกป้อง สถาบันพระมาหากษัตริย์ คิดริเริ่มได้เอง
15. กรมการทหารช่างจะตั้งศาสนาสถานใหม่ ข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ย้ายบ้านหลังเดิม ถอยหลังออกไปอีก แต่ยังคงอนุรักษ์ไว้เช่นเดิม
16. การปรับปรุงบ้านพัก ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลเข้าใจด้วย


ปฏิทินการปฏิบัติงานของครูช่วงปิดเทอม
1. 2-8 ต.ค.2552 ตรวจข้อสอบและประเมินผล
2. 6-9 ต.ค.2552 จัดทำร่างหลักสูตรสถานศึกษา
3. 9 ต.ค.2552 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2552 ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์
4. 10-25 ต.ค.2552-25 ต.ค.2552 หยุดพักผ่อน
5. 15-17 ต.ค.2552 ลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนจำนวน 1 หมู่ เข้ารับการฝึกอบรมวิชาพิเศษจำนวน 4 วิชา ได้แก่ นักผจญภัย ผู้พิทักษ์ป่า นักธรรมชาติวิทยา และดาราศาสตร์ ณ ค่ายลูกเสือ จ.ประจวบคิรีขันธ์ ต.อ่าวน้อย จ.ประจวบคิรีขันธ์ (ครูบุญสม อะละมาลา และ ครูสมใจ ไชยยุทธ์)
6. 18 ต.ค.2552 เวลา 10.00 น.ประชุมก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าบูรณวิทยา (คณะกรรมการฯ)
7. 23 ต.ค.2552 ตัวแทนวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช (มอบให้ครูวิชัยฯ เป็นผู้แทน ผอ.)
8. 26 ต.ค.2552 ปฏิบัติงานตามปกติ บ่ายทีมแรลลี่ทุกทีมฟังคำชี้แจง ที่อาคารอเนกประสงค์
9. 27-28 ต.ค.2552 แรลลี่บูรณวิทยา ปิดเทอม เติมพลัง เริ่มออกคันแรกประมาณ 08.00 น.
10. 29-30 ต.ค.2552 ตรวจความพร้อมห้องเรียนและการจัดการเรียนการสอน
11. 30 ต.ค.2552 นำเสนอ Benchmarking ของตนเอง ด้วย Power Point (คนละไม่เกิน 6 นาที)

งานมอบครูและพี่เลี้ยงในช่วงปิดเทอม
1. จัดทำ Benchmarking ของตนเอง เรื่องอะไรก็ได้ พร้อมนำเสนอในวันที่ 30 ต.ค.2552
2. สมัครเป็นสมาชิก ใน http://www.slide.com จัดทำ Slide ของตนเอง ใน อย่างน้อย 1 Slide (ไม่ต่ำกว่า 10 ภาพ) แล้วส่งคำเชิญมาให้ ผอ. และเพื่อนครูเข้าไปเยี่ยมชม ให้แล้วเสร็จก่อน 30 ต.ค.2552
3. โหลด คลิปวีดีโอ จากเว็บไซต์ ที่ให้บริการ ที่คิดว่ามีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง แล้วส่งมาให้ ผอ.ทางอีเมล์

เรื่องสั่งการ
· ข้อสังเกตเรื่องผลสอบของนักเรียน
· การจัดทำเสื้อกีฬาสี มอบให้ ครูกาญจนา จันทรดาสุข และครูแม่สี ประสานคณะกรรมการนักเรียน จัดทำเลย สำหรับเสื้อครูก็พิจารณาจัดทำเสียทีเดียวกัน
· เรื่องเหรียญกีฬา มอบหมายให้ ครูวิชัย ทรัพย์ประเสริฐ ประสานคณะกรรมการนักเรียน จัดทำเลย
· งานจัดพิมพ์บัตรสอยดาว 1,000 เล่มๆ ละ 10 ใบๆ ละ 10 บาท ขายเล่มละ 100 บาท (รวม 100,000 ใบ) มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร ครูนันทพร ครูระวีวรรณ และครูศิริวรรณ
· บัตรโต๊ะ งานคืนสู่เหย้า ฟ้า-ขาว ชาวบูรณะ มอบในวันประชุมก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า
· การจัดทำหนังสือโรงเรียน วาระพิเศษ มอบหมายให้ ครูผดุงศักดิ์ ภัตติชาติ ดำเนินการรวบรวม และติดต่อโรงพิมพ์ จัดทำอาร์ตเวิร์ค และพิมพ์ ประมาณ 1,500 เล่ม (แจกนักเรียน แจกศิษย์เก่า แจกช่วงการแนะแนว) การปฏิบัติ คณะกรรมการที่จัดตั้งไว้แล้ว -> หัวหน้ากลุ่มสาระ และกลุ่มงานทุกกลุ่ม เตรียมเขียนเรื่องของตนเอง พร้อมภาพส่งให้ครูผดุงศักดิ์ ควรส่งให้ตอนเปิดเทอมเลย)
· เปิดเทอมมาให้ช่วยกันติดตามค่ารถบัส รับ-ส่ง นักเรียน จากผู้ปกครอง
· นักเรียนที่ลาออกกลางคันในภาคเรียนที่ 2/2552 อาจจะต้องเสียเงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชดเชย เพราะโรงเรียนใช้สิทธิ์จากภาคเรียนที่ 2/2552 บางส่วนมาใช้ในภาคเรียนที่ 1/2552 ก่อน
· หารือเรื่องการเข้าสัมมนาและอบรมช่วงปิดเทอม

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ตรวจสอบการบ้านที่ส่งให้ ผอ.

เรียนคุณครู ท่านใดยังส่งการบ้านไม่ครบโปรดช่วยส่งด้วย บางท่านอาจส่งมาแล้ว แต่อาจเกิดความผิดพลาดทางเทคโนโลยี ขอให้ส่งมาให้ ผอ. ใหม่ และครูบางท่าน ส่งมาแล้ว แต่ใช้ชื่ออีเมล์แปลกแปลก ผอ.จึงไม่ทราบได้ว่าเป็นของใคร และครูท่านใดที่บรรยาย Benchmarking ไปเมื่อ 30 ต.ค.2552 ขอให้ส่งไฟล์มาให้ด้วย

1. ครูสรประภา ยังกิว (ครบ)
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 7 ต.ค.2552
-Slide Show เมื่อ 9 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : การแก้ปัญหาเด็กอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 เมื่อ 3 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 30 ต.ค.2552

2.ครูระวีวรรณ พิมพ์รุน (ครบ)
-Slide Show เมื่อ 7 ต.ค.2552
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 7 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : นักเรียนชั้นป.3 บางคนฟังแล้วตอบคำถามไม่ได้ เมื่อ 2 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 5 พ.ย.2552

3.ครูปัทมา นิลตา (ครบ)
-Slide Show เมื่อ 7 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 10 พ.ย.2552

4.ครูยุพิน สุกไพ (ครบ)
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 6 ต.ค.2552
-Slide Show เมื่อ 10 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : การออกเสียงพยัญชนะไทย เมื่อ 1 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 30 ต.ค.2552

5.ครูสุกิณตนา กรุงศรีเมือง (ครบ)
-Slide Show เมื่อ 6 ต.ค.2552
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 12 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : การอ่านออกเสียงคำที่ชัดเจน เมื่อ 6 พ.ย.2552
-Benchmarking เมื่อ 30 ต.ค.2552

6.ครูศิริวรรณ แจ้งมุข (ครบ)
-Slide Show เมื่อ 6 ต.ค.2552
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 8 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ไม่ชอบดื่มนมรสจีด เมื่อ 1 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 30 ต.ค.2552

7.ครูอุดม สุระอุดร (ครบ)
-Slide Show เมื่อ 6 ต.ค.2552
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 7 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เมื่อ 27 ก.ย.2552
-Benchmarking เมื่อ 30 ต.ค.2552

8.ครูสมมิตร์ ตันสิงห์ (ขาด 2)
-Silde Show เมื่อ 7 ต.ค.2552
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน -
-หัวข้อวิจัย : การศึกษานักเรียนชายในชั้นม.1อ้วนเกินไปขาดความมั่นใจเรียนพละ‏ เมื่อ 3 ต.ค.2552
-Benchmarking -

9.ครูจิรสุข เกิดปราโทย์ (ครบ)
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 8 ต.ค.2552
-Slid Show เมื่อ 9 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : การแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำและการผสมคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 เมื่อ 29 ก.ย.2552
-Benchmarking เมื่อ 2 พ.ย.2552

10.ครูจิตสุภางค์ ชมใจเลิศ (ครบ)
-Slide Show เมื่อ 7 ต.ค.2552
-คลิบวีดีโอสื่อการสอนเมื่อ 9 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : การแก้ปัญหาเด็กอ่านภาษาอังกฤษไม่คล่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เมื่อ 3 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 30 ต.ค.2552


11.ครูพิชญา แก้วศิริ (ครบ)
-Slide Show เมื่อ 8 ต.ค.2552
-คลิบวีดีโอ สื่อการสอน เมื่อ 6 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : การแก้ปัญหานักเรียนไม่ดื่มนม‏ เมื่อ 2 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 5 พ.ย.2552

12.ครูพรรัตน์ มินวงศ์ (ครบ)
-Slide Show เมื่อ 8 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : การแก้ปัญหาเด็กนักเรียนเขียนหนังสือไม่มีหัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 เมื่อ 6 ต.ค.2552
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 9 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 3 พ.ย.2552

13.ครูพรทิพย์ ขัดปัญญา (ครบ)
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 8 ต.ค.2552
-Slide Show เมื่อ 5 พ.ย.2552
-หัวข้อวิจัย : การแก้ปัญหาเด็กไม่ทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป. 6/2 จำนวน 6 คน เมื่อ 2 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 30 ต.ค.2552

14.ครูรัชนี ค่ายหนองสรวง (ขาด 1)
-Slide Show เมื่อ 8 ต.ค.2552
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 26 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : การแก้ปัญหานักเรียนชั้น ป.3/2 อ่านค่าพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ออก เมื่อ 26 ต.ค.2552
-Benchmarking -

15.ครูประจวบ เรืองกูล (ครบ)
-Slide Show เมื่อ 8 ต.ค.2552
-คลิบวีดีโอ สื่อการสอน เมื่อ 8 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : การแก้ปัญหาเด็กไม่กล้าพูดโต้ตอบ เมื่อ 2 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 3 พ.ย.2552

16.ครูกาญจนา จันทรดาสุข (ครบ)
-Slide Show เมื่อ 8 ต.ค.2552
-คลิบวีดีโอ สื่อการสอน เมื่อ 8 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : การใช้จิตปัญญาศึกษาในการพัฒนาการเรียนของนักเรียน ชุมนุมธรรมชาติศึกษา ปีการศึกษา 2552 เมื่อ 28 ก.ย.2552
-Benchmarking เมื่อ 6 พ.ย.2552

17.ครูสุธนธ์ ธนภูมิชัย (ครบ)
-Slide Show เมื่อ 8 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 3 พ.ย.2552

18.ครูอัมพร จุลกะนาค (ครบ)
-คลิบวีดีโอ สื่อการสอน เมื่อ 7 ต.ค.2552
-Slide Show เมื่อ 22 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : ส่งเสริมการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้น ป. 6/2 เมื่อ 25 ก.ย.2552
-Benchmarking เมื่อ 30 ต.ค.2552

19.ครูรุ่งชัย ขาวจุ้ย (ขาด 1)
-คลิบวีดีโอ สื่อการสอน เมื่อ 7 ต.ค.2552
-Slide Show -
-หัวข้อวิจัย : สาเหตุที่นักเรียนชั้นม.2/3ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อ 2 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 6 พ.ย.2552

20.ครูภุมรินทร์ ดีประดับ (ครบ)
-Slide Show เมื่อ 7 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 30 ต.ค.2552

21.ครูจันทร์เพ็ญ กิมตงเห (ครบ)
-Slide Show เมื่อ 5 ต.ค.2552
-คลิบวีดีโอ สื่อการสอน เมื่อ 7 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : การแก้ปัญหาเด็กพูดไม่ชัด‏ เมื่อ 2 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 3 พ.ย.2552

22.ครูบุญสม อะละมาลา (ครบ)
-คลิบวีดีโอ สื่อการสอน เมื่อ 7 ต.ค.2552
-Slide Show เมื่อ 4 พ.ย.2552
-หัวข้อวิจัย : การแก้ปัญหาการอ่านทำนองเสนาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เมื่อ 2 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 31 ต.ค.2552

23.ครูจีรณัฐ ทางมีศรี (ครบ)
-Slide Show เมื่อ 9 ต.ค.2552
-คลิบวีดีโอ สื่อการสอน เมื่อ 5 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : การแก้ไขปัญหาเด็กท่องสูตรคูณไม่ได้ของนักเรียน ม. 1/3 โดยใช้ชุดฝึก เมื่อ 2 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 30 ต.ค.2552

24.ครูสาธิดา ธรรมแท้ (ครบ)
-Slide Show เมื่อ 5 ต.ค.2552
-คลิบวีดีโอ สื่อการสอน เมื่อ 6 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : เด็กไม่ชอบดื่มนม‏ เมื่อ 2 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 6 พ.ย.2552

25.ครูธนกร โมฆะรัตน์ (ครบ)
-Slide Show เมื่อ 5 ต.ค.2552
-คลิบวีดีโอ สื่อการสอน เมื่อ 5 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : การแก้ปัญหาเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2 จำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ได้โดยใช้ธนาคารคำศัพท์ เมื่อ 2 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 30 ต.ค.2552

26.ครูสมใจ ไชยยุทธ์ (ขาด 1)
-Slide Show เมื่อ 5 ต.ค.2552
-คลิบวีดีโอ สื่อการสอน เมื่อ 5 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : นักเรียนอ่อนคณิตต้องฝึกคิดแบบฝึกทักษะ‏ เมื่อ 7 ต.ค.2552
-Benchmarking -


27.ครูวาสนา สืบศรี (ขาด 1)
-Slide Show เมื่อ 5 ต.ค.2552
-คลิบวีดีโอ สื่อการสอน -
-Benchmarking เมื่อ 6 พ.ย.2552

28.ครูชัญญา รักทิพย์ (ครบ)
-Slide Show เมื่อ 5 ต.ค.2552
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 9 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : วิจัยในชั้นเรียนเรื่องพัฒนาการอ่านพยัญชนะและสระ‏ เมื่อ 2 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 5 พ.ย.2552

29.ครูกัญญาภัค คำสน (ครบ)
-Slide Show เมื่อ 9 ต.ค.2552
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 9 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : การแก้ปัญหาการวางรองเท้าไม่เป็นระเบียบ เมื่อ 2 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 5 พ.ย.2552

30.ครูอัญชสา สร้อยสนธิ (ขาด 1)
-คลิบวีดีโอ สื่อการสอน เมื่อ 9 ต.ค.2552
-Slide Show เมื่อ 9 ต.ค.2552
-Benchmarking -

31.ครูนิคม เรืองกูล (ครบ)
-Slide Show เมื่อ 9 ต.ค.2552
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 5 พ.ย.2552
-หัวข้อวิจัย : นักเรียนไม่เตรียมอุปกรณ์มาเรียน เมื่อ 6 พ.ย.2552
-Benchmarking เมื่อ 6 พ.ย.2552

32.ครูสัญชัย แตงสวัสดิ์ (ครบ)
-หัวข้อวิจัย : การใช้วิธีตามใจฉันเพื่อเพิ่มความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นประถมชั้นปีที่ 1-6‏ เมื่อ 7 ต.ค.2552
-Slide Show เมื่อ 5 พ.ย.2552
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 5 พ.ย.2552

-Benchmarking เมื่อ 5 พ.ย.2552

33.ครูจิรารัตน์ ชาวดง (ครบ)
-คลิบวีดีโอ สื่อการสอน เมื่อ 14 ต.ค.2552
-Slide Show เมื่อ 21 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 5 พ.ย.2552


34.ครูชมพูนุช กาบสุวรรณ (ขาด 1)
-คลิบวีดีโอ สื่อการสอน เมื่อ 11 ต.ค.2552
-Slide Show เมื่อ 29 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : -
-Benchmarking เมื่อ 30 ต.ค.2552

35.ครูวิภาดา ทรัพย์ประเสริฐ (ครบ)
-คลิบวีดีโอ สื่อการสอน เมื่อ 10 ต.ค.2552
-Slide Show เมื่อ 8 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : นักเรียนชั้น ป.4/1 อ่านหนังสือไม่คล่อง เมื่อ 17 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 1 พ.ย.2552

36.ครูจงฤดี เบญจพลชัย (ครบ)
-คลิบวีดีโอ สื่อการสอน เมื่อ 29 ต.ค.2552
-Slide Show เมื่อ 29 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : การแก้ปัญหานักเรียนเป็นเหา
-Benchmarking เมื่อ 10 พ.ย.2552

37.ครูผดุงศักดิ์ ภัตติชาติ (ครบ)
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 4 ต.ค.2552
-Slide Show เมื่อ 5 พ.ย.2552
-หัวข้อวิจัย : การเสริมสร้างความอดทนในระบบไหลเวียนโลหิต เมื่อ 2 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 3 พ.ย.2552

38.ครูนันทพร วิเศษรจนา (ครบ)
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 29 ต.ค.2552
-Slide Show เมื่อ 25 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 มีสมาธิสั้น ท่องสูตรคูณบางแม่ไม่ได้ เมื่อ 3 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 4 พ.ย.2552

39.ครูสิริภัทร เกษมวงศ์ (ครบ)
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 29 ต.ค.2552
-Slide Show เมื่อ 29 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : การแก้ปัญหานักเรียนชั้น ม. 1/1 ท่องสูตรคูณแม่ 3-แม่ 12 ไม่ได้ เมื่อ 2 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 30 ต.ค.2552

40.ครูธวัชชัย เนยเขียว (ครบ)
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 29 ต.ค.2552
-Slide Show เมื่อ 29 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : การเล่น HI 5 ในชั่วโมงเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.2/3 เมื่อ 2 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 5 พ.ย.2552

41.ครูธันวา สัจจะปกาสิต (ครบ)
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 26 ต.ค.2552
-Slide Show เมื่อ 26 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : การพัฒนาทักษะการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับ ป.5/2 เมื่อ 1 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 30 ต.ค.2552

42.ครูวิชัย ทรัพย์ประเสริฐ (ครบ)
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 27 ต.ค.2552
-Slide Show เมื่อ 8 พ.ย.2552
-หัวข้อวิจัย : ส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับชั้น ป.6/2 เมื่อ 8 พ.ย.2552
-Benchmarking เมื่อ 8 พ.ย.2552

43.ครูปุณชรัศมิ์ ภูษณะพงษ์ (ขาด 1)
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 28 ต.ค.2552
-Slide Show เมื่อ 28 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : -
-Benchmarking เมื่อ 30 ต.ค.2552

44.ครูจุฑารัตน์ ชิดวิลัย (ครบ)
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 5 พ.ย.2552
-Slide Show เมื่อ 5 พ.ย.2552
-หัวข้อวิจัย : การแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อ่านหนังสือภาไทยไม่คล่อง เมื่อ 5 พ.ย.2552
-Benchmarking เมื่อ 5 พ.ย.2552

45.ครูมนัสนันท์ แตงสวัสดิ์ (ครบ)
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 23 ต.ค.2552
-Slide Show เมื่อ 23 ต.ค.2552
-หัวข้อวิจัย : ส่งเสริมการอ่านสะกดคำของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีทึ่ 1/2 เมื่อ 5 พ.ย.2552
-Benchmarking เมื่อ 5 พ.ย.2552

46.ครูอุษณีย์ เชียงดา (ขาด 3)
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน -
-Slide Show -
-Benchmarking -

47.ครูผกาศรี สนธิเดชกุล (ครบ)
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 17 ต.ค.2552
-Slide Show เมื่อ 1 พ.ย.2552
-Benchmarking เมื่อ 1 พ.ย.2552

48.ครูรัชดา พินิจกุล (ครบ)
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน เมื่อ 30 ต.ค.2552
-Slide Show เมื่อ 30 ต.ค.2552
-Benchmarking เมื่อ 30 พ.ย.2552

49.ครูกมล บัวทอง (ขาด 4)
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน -
-Slide Show -
-หัวข้อวิจัย : -
-Benchmarking -

50.ครูธเนตร์ เดชแดง (ขาด 4)
-คลิบวีดีโอสื่อการสอน -
-Slide Show -
-หัวข้อวิจัย : -
-Benchmarking -

กำลังรับเมล์อยู่เรื่อยๆ รีบๆ หน่อยนะ ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย.2552 เวลา 14.00 น.

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การบ้านสำหรับคุณครูช่วงปิดเทอมกลางช่วงปิดเทอมของให้คุณครูทำการบ้าน ดังนี้

1.จัดทำ Benchmarking ของตนเอง เรื่องอะไรก็ได้ พร้อมนำเสนอด้วย power point ในวันที่ 30 ต.ค.2552 ณ ห้องประชุมโรงเรียน

2.สมัครเป็นสมาชิก ใน http://www.slide.com จัดทำ Slide ของตนเอง ใน อย่างน้อย 1 Slide (ไม่ต่ำกว่า 10 ภาพ) แล้วส่งคำเชิญมาให้ ผอ. และเพื่อนครูเข้าไปเยี่ยมชม ให้แล้วเสร็จก่อน 30 ต.ค.2552

3. โหลด คลิปวีดีโอ จากเว็บไซต์ ที่ให้บริการ ที่คิดว่ามีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน วิชาของตนเอง แล้วส่งมาให้ ผอ.ทางอีเมล์ ก่อน 30 ต.ค.2552

บันทึกสั่งการ ผอ. 2 ต.ค.2552

การชี้แจงและสั่งการจากผู้อำนวยการ พ.อ.สุชาต จันทรวงศ์ (2 ต.ค.2552)
ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมบูรณวิทยา

ผลการดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2552

ด้านการปรับปรุงสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศการเรียนรู้
· ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมใหม่
· จัดสร้างน้ำตกบำบัดน้ำเสีย “อบอุ่น ปลอดภัย ในค่ายบุรฉัตร”
· จัดสร้างห้องการงานและอาชีพ
· จัดสร้างสวนสุริยะ บริเวณหน้าสหกรณ์โรงเรียน
· จัดสร้างลานสัตบรรณ เพื่อเป็น Landmark ของโรงเรียน
· จัดสร้างห้องเรียนรู้ด้วยภาพยนตร์ (Movie Classroom)
· สร้างสิ่งที่เป็นมงคลของโรงเรียน

ด้านการจัดการเรียนการสอน
· จัดการเรียนการสอนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี (ฟรี อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน , หนังสือเรียน (ยืม),ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
· จัดการทัศนะศึกษา ที่ซาฟารีเวิลด์ (อ.1-ป.3) และ ดรีมเวิลด์ (ป.4-ม.3)
· จัดการเรียนการสอนผ่าน “ห้องเรียนรู้ด้วยภาพยนตร์” (Movie Classroom) สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-ม.3
· จัดการเรียนรู้ โทรทัศน์ตามความต้องการ (TV on demand) ที่ห้องสมุดและห้องวิทยาศาสตร์
· รื้อฟื้นวิชาเกษตรกรรม โครงการ “คืนจอบคืนเสียมให้เด็ก” โดยจัดตั้ง กลุ่มงานเกษตร ขึ้นมารองรับในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้พื้นที่ด้านหลังอาคารสายใยรัก
· จัดแยก “กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (ICT) ออกมาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
· จัดการเรียนการสอนผ่าน E-mail นำร่องผ่านนักเรียนชั้น ม.1-ม.3
· จัดการเรียนการสอน ผ่านทาง web board ของโรงเรียน เพื่อจูงใจให้เด็กเรียนรู้ กล้าที่จะเสนอความคิดเห็น เกิดทักษะในการพิมพ์ และในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
· จัดสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์เพิ่มจำนวน 6 บอร์ด รวมเป็น 8 บอร์ด เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านและการประชาสัมพันธ์ให้เด็กนักเรียน
· จัดสร้างทีมแดนเซอร์ของโรงเรียน
· จัดให้มีการเรียนรู้ภาษาในประเทศ (อิสาน, เหนือ, ใต้ ฯลฯ) โดยเริ่มจากการฟัง
· จัดให้มีนมสำหรับเด็กจนกระทั่งถึง ป.6 (นโยบายรัฐบาล เริ่มอย่างเป็นรูปธรรมในภาคเรียนที่ 2/2552) ภาคเรียนต่อไปจะมีครบตั้งแต่ ป.1-ป.6 และซื้อจากที่ไหนก็ได้ ที่มีการรับรอง
· จัดทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการท่องสูตรคูณ
· จัดคลินิกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กนักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบฯ

ทุนการศึกษา
· ยอดยกมาจากปีการศึกษา 2551 จำนวน 43,205 บาท ได้รับเพิ่มในภาคเรียนที่ 1/2552 จำนวน 60,000 บาท รวมเป็นเงินทุน 103,205 บาท
· ผู้ที่บริจาคเพิ่มเติมภาคเรียนที่ 1/2552 จำนวน 60,000.- บาท
o กองพลทหารช่าง 20,000.- บาท
o เงินช่วยทำบุญโรงเรียน 5,000.- บาท
o พลตรีนิพนธ์ ปานมงคล 15,000.- บาท
o ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กช. 10,000.- บาท
o ทุน จปร. (5 ส.ค.2552) 10,000.- บาท
· ในภาคเรียนที่ 1/2552 ใช้ไปแล้ว 10,400.- บาท (ทุนคนดีประจำเดือน 4 เดือน (มิ.ย.52-ก.ย.52) เดือนละ 2,600 บาท
· คงเหลือเงินทุนการศึกษา ณ ปัจจุบัน (23 ก.ย.2552) 92,805.- บาท (103,205-10,400) ใช้ในภาคเรียนที่ 2./2552 เป็น ทุนเพื่อสุขภาพ ทุนเรียนดีขาดแคลนทรัพยากร ทุนคนดีประจำเดือน และทุนลูกอุปถัมภ์

ผลงานของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2552
· 9-10 พ.ค.2552 ด.ญ.เบญญาภา สานคลุย ได้รับถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 1 เหรียญทอง 8 เหรียญ เหรียญเงิน 3 เหรียญ และเหรียญทองแดง 1 เหรียญ ในการแข่งขันว่ายน้ำ "ทองผาภูมิแชมป์เปี้ยนชิพ 2552" ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค.2552 ณ สระว่ายน้ำ เทศบาลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
· 23 พ.ค.2552 เป็นผู้ส่งเสริม อนุรักษ์ และสนับสนุนศิลปะมวยไทย ร่วมกับวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
· 24 ก.ค.2552 จัดนักเรียนร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี และจัดนิทรรศการ To be Number One.
· 16 มิ.ย.2552 เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการโฟร์โมสต์ ไทยแลนด์ คัพ 2009 ราชันฟุตบอลพลาสติก
· 26 มิ.ย.2552 ทีมกรีฑาโรงเรียน
o รองชนะเลิศ อันดับ 2 คะแนนรวมกรีฑา รุ่นอายุ 10 ปี ชาย โครงการส่งเสริมกรีฑาวิ่งระยะสั้น "Ratchaburi Sprinter 2009" ประจำปี 2552 ณ สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
o รองชนะเลิศ อันดับ 1 คะแนนรวมกรีฑา รุ่นอายุ 12 ปี ชาย โครงการส่งเสริมกรีฑาวิ่งระยะสั้น "Ratchaburi Sprinter 2009" ประจำปี 2552 ณ สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
o รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมกรีฑา รุ่นอายุ 12 ปี หญิง โครงการส่งเสริมกรีฑาวิ่งระยะสั้น "Ratchaburi Sprinter 2009" ประจำปี 2552 ณ สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
o รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมกรีฑา รุ่นอายุ 10 ปี หญิง โครงการส่งเสริมกรีฑาวิ่งระยะสั้น "Ratchaburi Sprinter 2009" ประจำปี 2552 ณ สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
o รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี โครงการวัยซน วัยใส หัวใจสร้างสรรค์ ปี 2552 เท่..ดี..ไม่ต้องมียาเสพติด เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก
· 3 ก.ค.2552 ด.ญ.ชนาภา ชูกร รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา ในโครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี พ.ศ.2552 หัวข้อ "วันเข้าพรรษา : เทศกาลพัฒนาชีวิต"
· 12 ส.ค.2552 ได้ให้การสนับสนุนการประกวดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นเสด็จพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี "วันแม่แห่งชาติ"
· 14 ส.ค.2552 ทีมแดนเซอร์โรงเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนักร้องลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง ระดับประถมศึกษา โครงการเวทีเยาวชนคนดี ราชบุรีเมืองงาม และ ด.ช.ณัฐวุฒิ พรหมนะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนักร้องชาย ระดับประถมศึกษา โครงการเวทีเยาวชนคนดี ราชบุรีเมืองงาม
· 16 ส.ค.2552 ด.ญ.รัตติยากร เวียงยศ เหรียญทองแดง 1 เหรียญ ในการแข่งขันเมืองราช แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ณ สระว่ายน้ำหมู่บ้านเมืองราช จ.ราชบุรี และ ด.ญ.เบญญาภา สานคลุย ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 4 เหรียญทอง 3 เหรียญ เหรียญเงิน 4 เหรียญ และเหรียญทองแดง 2 เหรียญ ในการแข่งขันเมืองราช แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ณ สระว่ายน้ำหมู่บ้านเมืองราช จ.ราชบุรี
· 17-25 ส.ค.2552 ทีมนักกีฬาโรงเรียน เหรียญทอง จำนวน 10 เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน 14 เหรียญ และเหรียญทองแดง จำนวน 13 เหรียญ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2551 ( มวยสากล 2 เงิน 2 ทองแดง มวยไทย 2 เงิน 1 ทองแดง แฮนด์บอล 1 เงิน 2 ทองแดง กรีฑา 10 ทอง 4 เงิน 6 ทองแดง จักรยาน 2 เงิน 1 ทองแดง ว่ายน้ำ 3 เงิน 1 ทองแดง) และ รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรด มัธยมศึกษาตอนต้น/ประถมศึกษา การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2552 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดราชบุรี
· 28 ส.ค.2552-6 ก.ย.2552 ทีมแฮนด์บอลโรงเรียน
o รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย การแข่งขันแฮนด์บอล ชิงชนะเลิศจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2
o รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย การแข่งขันแฮนด์บอล ชิงชนะเลิศจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2
o รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง การแข่งขันแฮนด์บอล ชิงชนะเลิศจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2
o รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง การแข่งขันแฮนด์บอล ชิงชนะเลิศจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2
· 29-30 ส.ค.2552 ด.ญ.เบญญาภา สานคลุย ได้รับถ้วยชนะเลิศนักกีฬายอดเยี่ยม การแข่งขันว่ายน้ำบอสโกพิทักษ์แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5 รุ่นอายุ 9 ปี(หญิง) กลุ่ม C 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
· 2 ก.ย.2552 ด.ญ. อวัยฎา บุญฤทธิ์ ป.6 รางวัลที่ 2 การประกวดเรียงความตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ระดับประถมศึกษา และ ด.ญ.ปาษิญา ถนอมชนะธรรม ม.3 รางวัลชมเชยการประกวดเรียงความตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การจัดงานวันวิชาการ งานคริสต์มาสและปีใหม่ 2553 และงานคืนสู่เหย้า
กำหนดจัดงาน
· วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2552 งานวิชาการ ชื่องาน “บูรณวิชาการ จิตวิญญาณไทย ก้าวไกลสู่สากล ” ระหว่างเวลา 09.00 - 22.00 น.
· วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2552 “งานเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2553 และคืนสู่เหย้า ฟ้า-ขาว ชาวบูรณะ” ” ระหว่างเวลา 15.00 - 22.00 น.

กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย
· กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ
· กิจกรรมการออกร้านของนักเรียน
· กิจกรรมภาพเก่าเล่าอดีต
· กิจกรรมสอยดาว
· กิจกรรมสวนสนุก
· กิจกรรมร้านค้า
· กิจกรรมการประกวดร้องเพลง
· กิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง ประกอบด้วย
o การแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และระดับชั้นประถมต้น (คืน 24 ธันวาคม 2552)
o การขับร้องเพลงของวงบูรณแบนด์ (ทั้ง 2 คืน)
o การประกวดหนูน้อยคริสต์มาสและปีใหม่ 2552 (คืน 25 ธันวาคม 2552)

“คืนสู่เหย้า ฟ้า-ขาว ชาวบูรณะ”
กิจกรรมในงาน
· การลงทะเบียนศิษย์เก่า
· งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าบูรณวิทยา โต๊ะจีน จำนวน 150 ตัวๆ ละ 1,600 บาท (นั่ง 8 คน)
· การเปิดตัวคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าบูรณวิทยา
· การชมวีดีทัศน์ ประวัติโรงเรียน
· การแสดงของนักเรียน และการแสดงรับเชิญอื่นๆ
· การขับร้องเพลงจากแขกรับเชิญและศิษย์เก่า โดยบริจาคเงิน และขายดอกไม้ เพื่อจัดตั้งกองทุนประเดิมชมรมศิษย์เก่าบูรณวิทยา
· กิจกรรมแสดงนิทรรศการวิชาการรูปแบบแผ่นป้ายของนักเรียน
· กิจกรรมสอยดาว
· กิจกรรมสวนสนุก
· กิจกรรมร้านค้า

รายได้จากการจัดงาน
1. เป็นทุนการศึกษาของนักเรียน
2. เป็นทุนการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
3. จัดตั้งกองทุนประเดิมชมรมศิษย์เก่าบูรณวิทยา เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

การเดินทางต่อไป

· การบรรยาย Benchmarking และ 3M
· วิเคราะห์ O-NET
· วิเคราะห์การทดสอบภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การท่องสูตรคูณ ประจำภาคเรียนที่ 1/2552
· ตารางงานสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2552
o 2-8 ต.ค.2552 ตรวจข้อสอบและประเมินผล
o 6-9 ต.ค.2552 จัดทำร่างหลักสูตรสถานศึกษา
o 9 ต.ค.2552 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2552 ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์
o 10 ต.ค.2552-25 ต.ค.2552 หยุดพักผ่อน
o 23 ต.ค.2552 ตัวแทนวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช
o 26 ต.ค.2552 ปฏิบัติงานตามปกติ
o 27-28 ต.ค.2552 แรลลี่บูรณวิทยา ปิดเทอม เติมพลัง
o 29-30 ต.ค.2552 ตรวจความพร้อมห้องเรียนและการจัดการเรียนการสอน
o 30 ต.ค.2552 นำเสนอ Benchmarking ของตนเอง ด้วย Power Point (คนละไม่เกิน 6 นาที)
· งานมอบในช่วงปิดเทอม
o จัดทำ Benchmarking ของตนเอง เรื่องอะไรก็ได้ พร้อมนำเสนอในวันที่ 30 ต.ค.2552
o สมัครเป็นสมาชิก ใน http://www.slide.com จัดทำ Slide ของตนเอง ใน อย่างน้อย 1 Slide (ไม่ต่ำกว่า 10 ภาพ) แล้วส่งคำเชิญมาให้ ผอ. และเพื่อนครูเข้าไปเยี่ยมชม ให้แล้วเสร็จก่อน 30 ต.ค.2552
o โหลด คลิปวีดีโอ จากเว็บไซต์ ที่ให้บริการ ที่คิดว่ามีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง แล้วส่งมาให้ ผอ.ทางอีเมล์


เรื่องอื่นๆ
· การจัดทำเสื้อกีฬาสี และเหรียญรางวัล
· การรวมรวมศิษย์เก่าและจัดทำทะเบียน à จัดตั้ง ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา àศิษย์เก่าดีเด่น
· การพิมพ์บัตรสอยดาว และบัตรโต๊ะ งานคืนสู่เหย้า ฟ้า-ขาว ชาวบูรณะ
· การจัดทำหนังสือโรงเรียน วาระพิเศษ
· การจัดกิจกรรม “แรลลี่บูรณวิทยา ปิดเทอม เติมพลัง” วันที่ 27-28 ต.ค.2552
· เว็บบล็อกของ ICT และกลุ่มงานเกษตรฯ